دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان امین اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی - کوچه آسیاب (30)
03136610336
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه