دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خیابان سازمان آب-خیابان جهانی نسب-کوچه هفتم غربی(علمداری) کوچه شهید اندرزگو
02144206988
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه