دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان حضرت زینب فردوس

فردوس
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
خ طالقانی جنب آموزش و پرورش
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه