دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان خرم آباد

خرم آباد
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
خرم آباد - بلوار ولایت - کوچه نگارستان یکم
06633210901
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه