دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان سيرجان

سيرجان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
بلوار قانی- خیابان معلم
03455220080
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه