دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان شاکر اردکان

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
اردکان- خیابان صدر آباد- کوچه روبروی دبستان خیام
03532227533
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه