دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان مدرن تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
نارمک- خیابان شهید آیت- خیابان چمن شرقی- پلاک 45
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه