دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان مشکین شهر

مشگين شهر
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
اردبیل - مشکین شهر - خیابان ششم بهمن - کوچه محصل
04532526292
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه