دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان کاشان

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
فاز 2-ناجی آباد-خ بهارستان-چهارراه ورزشگاه
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه