دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان گناباد

گناباد
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
شهرک سعدی بلوار ولی عصر خ نرگس3
05157253073
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه