دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان 4 تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
خیابان دماوند-تهران نو- شهرک زینبیه
02177171312
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه