دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان 7 تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
یادگار امام جنوب-ایوانک غربی-گل افشان جنوبی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه