دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان 9 تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
خیابان شهید شاه آبادی (دهم فروردین سابق) - خیابان شیردم
02133308290
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه