دبیرستان دوره دوم دخترانه فرقدانی اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
اصفهان - ملک شهر - سه راه مفتح - جنب ساختمان مترو
03134211910
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه