دبیرستان دوره دوم دخترانه فرهنگ بانو امین تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
نارمک- چهارراه تلفن خانه- خیابان شهید درهوشت
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه