دبیرستان دوره دوم دخترانه فرهنگ مفضلی اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه مردمی
اصفهان - خیابان ابوذر - نبش کوی شاهزاده ابراهیم
03132333994
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه