دبیرستان دوره دوم دخترانه فرهنگ ناحیه1 قم

قم
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
قم-خیابان چهار مردان کوچه26
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه