دبیرستان دوره دوم دخترانه فروزش نور کرج

كرج
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
البرز - کرج - خیابان بهشتی - خیابان فروغی - روبروی پاساژ مصباح
02632233400
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه