دبیرستان دوره دوم دخترانه فروغ اندیشه اسلامشهر

اسلامشهر
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان ابن سینا
09124258229
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه