دبیرستان دوره دوم دخترانه فر دانش تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان قزوین - خیابان 16 متری امیری (شهید سبحانی)- کوچه آقاقلی خانی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه