دبیرستان دوره دوم دخترانه فیاض بخش تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
کوی نصر-انتهای خ 13-بعد از ناظریان قلی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه