دبیرستان دوره دوم دخترانه مشکوة تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
شهرک ژاندامری - بلوار فرزانگان - خیابان شهید ابراهیمی - انتهای خیابان الوند 3
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه