دبیرستان دوره دوم دخترانه مطهره تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
بلوار ابوذر- بین پل دوم و سوم - خیابان کیوان- جنب آتشنشانی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه