دبیرستان دوره دوم دخترانه مظهر دانش 1 اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان پروین اعتصامی-پارک کوهسار-بن بست ثار الله
03112326025
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه