دبیرستان دوره دوم دخترانه معصومیه اسلامی تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
شوش غربی- بین وحدت اسلامی و تختی - زیر پل عابر
02155626415
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه