دبیرستان دوره دوم دخترانه مهدویه تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان ری- نرسیده به سه راهی امین حضور،روبروی دارالمبلغین فلسفی،کوی شهید ملا باقری- بن بست امین
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه