دبیرستان دوره دوم دخترانه مهد علم تربت حيدريه

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان قرنی 1 - جنب فروشگاه 15 خرداد
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه