دبیرستان دوره دوم دخترانه مهربانان رباط کريم

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
انتهای بلوار ملکی-بلوار شهید کمالی- روبه روی حسینیه- پلاک 176
02156412560
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه