دبیرستان دوره دوم دخترانه مهرنامی تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
تهرانپارس /خ :فلکه اول /خ گلبرگ /خ 126غربی بین 111و109
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه