دبیرستان دوره دوم دخترانه مولود کعبه قدس

قدس
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خ45 متری انقلاب بلوار دانش آموز ک شهید ملکی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه