دبیرستان دوره دوم دخترانه مکتب الاحرار تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خیابان قزوین- خیابان دوراهی قپان- خیابان فرهنگ- کوچه پهلوانی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه