دبیرستان دوره دوم دخترانه ندای آزادی تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خیابان شهید بهشتی ، چهار راه اندیشه نبش سهند، پلاک 1
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه