دبیرستان دوره دوم دخترانه ندای ریحانه تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان رودکی- بین مرتضوی و امام خمینی- کوچه بهشتی-کوچه باستی
02166840610
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه