دبیرستان دوره دوم دخترانه نرجس تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
بلوار کشاورز خیابان نادری جنب خیابان ایتالیا
02188954191
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه