دبیرستان دوره دوم دخترانه نرگس تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان ولیعصر -خیابان فرهنگ -کوچه18
02155382812
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه