دبیرستان دوره دوم دخترانه نشانه مهر تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
تهرانسر -خ اصلی - خ اسدی - پ40
02144520730
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه