دبیرستان دوره دوم دخترانه نصر تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خیابان شریعتی- خیابان حقوقی -روبروی کوچه مستوفی - کوچه داریوش- پلاک4
02177502612
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه