دبیرستان دوره دوم دخترانه نظام مافی تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
مهرآباد جنوبی- نرسیده به پایگاه یکم شکاری- کوچه شهید صفری-جنب نانوایی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه