دبیرستان دوره دوم دخترانه نیکان شوشتر

خوزستان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
شوشتر - کوی سید صاح - دبیرستان نمونه دولتی نیکان
06136221080

این مدرسه هنوز اطلاعات خود را تکمیل نکرده است، اگر مدیر یا یکی از کارکنان مدرسه هستید، می‌توانید درخواست ویرایش اطلاعات ثبت کنید تا کارشناسان همکلاسی با شما تماس بگیرند.

تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

نقد وبررسی تخصصی مدرسه