دبیرستان دوره دوم دخترانه هجرت1 تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خ دامپزشکی نرسیده به 21 متری جی کوچه عربی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه