دبیرستان دوره دوم دخترانه هدف اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان سید علیخان- بن بست ستاره- پلاک 192
03112230822
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه