دبیرستان دوره دوم دخترانه هوشمندان شهرضا

شهرضا
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
استعدادهای درخشان
شهرضا خیابان حکیم نصراله نبش خیابان شهید یزدانی-پ105
03153216390
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه