دبیرستان دوره دوم دخترانه پژوهش ناب تبریز

تبریز
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
تبریز - سربالایى ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتى
04133318014
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه