دبیرستان دوره دوم دخترانه پیام کالج اسلامشهر

اسلامشهر
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
اسلامشهر-واوان-خ گلها-پ
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه