دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر دانش اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
بلوار ارتش جنب اداره برق روبروی خانه معلم شماره ۱ بن بست نوروز
۰۳۱۳۶۲۴۴۴۳۵
همکلاسی
تعداد کلاس: ۹
سال تاسیس: ۱۳۸۷
تعداد طبقات: ۳
مساحت زیربنا: ۴۵۰

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

صابریان مدیر

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه

دبیرستان وهنرستان کوثر دانش رشته های تجربی وریاصی وادبی وعکاسی دیجیتال