دبیرستان دوره دوم دخترانه یاران فاطمه تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان طرشت جنوبی-خیابان حسین مردی-خیابان شهید قلانی پلاک 31
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه