دبیرستان دوره دوم دخترانه 17شهریور اردکان

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
میدان هفت حوض(بسیج)
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه