دبیرستان دوره دوم دخترانه 22 بهمن اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
اصفهان - خیابان امام خمینی - رهنان - خیابان امام رضا - خیابان حسین آباد - روبروی گلزار شهدای رهنان
03137386070
info@gmail
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه