دبیرستان دوره دوم شاهد پسرانه شیخ انصاری مشهد

مشهد
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
خراسان رضوي ، مشهد ، مرکزي ، خيابان کاشاني، خيابان کاشاني
۰۵۱۳۲۲۲۹۹۶۱
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه