دبیرستان دوره دوم غیردولتی دخترانه پژوهش ناب تبریز

تبریز
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
تبریز، سربالایى ولیعصر،نرسیده به فلکه ى شریعتى
04133293943 - 04133318014
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه